Jak dbać o maszyny budowlane? Serwis i konserwacja

Maszyny budowlane działają w trudnych warunkach i są narażone na duże obciążenia techniczne i mechaniczne. Poddawane są naprawdę ciężkiej pracy, często na granicy ich wytrzymałości. Prace budowlane wiążą się także z zapyleniem, wibracjami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, co powoduje, że sprzęt budowlany jest narażony na uszkodzenia i awarie.

Z biegiem czasu maszyny są coraz bardziej wyeksploatowane. Dlatego każdy sprzęt wymaga regularnego serwisu i konserwacji, która jest podstawą pracy naprawczej. Odpowiednie dbanie o maszyny budowlane sprawi, że będą dobrze spełniały swoje zadania oraz działały bez zarzutu. Tym samym posłużą na długi czas.

Jak zadbać o stan maszyn budowlanych?

Ważnym aspektem jest czystość maszyny wykorzystywanej w pracach budowlanych. W większości przypadków to właśnie zanieczyszczenia są głównym powodem awarii niektórych części.  Dlatego po każdej zakończonej pracy należy oczyścić maszynę z pozostałości pyłu, piasku, żwiru i innego rodzaju brudu. Najlepiej zrobić to zwykłą wodą. W niektórych przypadkach jednak lepszym rozwiązaniem będzie użycie sprężonego powietrza. Oprócz dbania o czystość maszyny, ważne jest smarowanie jej olejem lub smarem, co pozwoli zmniejszyć częstotliwość usterek i wydłużyć okres eksploatacji.

Jeśli występują jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu sprzętu budowlanego, warto zgłosić to do serwisu. Dzięki profesjonalnej diagnostyce, z użyciem specjalistycznego sprzętu, będziemy wiedzieć, co i kiedy się psuje. Maszyny budowlane często mają problem z układem hydraulicznym. Jest on tak bardzo rozbudowany i wydajny, że wymaga stałej kontroli serwisowej oraz regularnej wymiany filtrów i oleju. Warto wiedzieć, że zarówno zbyt mała ilość oleju, jak i jego zła jakość mogą doprowadzić do szybszej awarii maszyny. Każde takie niedopatrzenie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Szybkość eksploatacji zależy nie tylko od długości pracy, ale również od przekraczania określonych parametrów.  Dbanie o maszyny budowlane to również wymiana części, dzięki którym maszyny znów będą działały prawidłowo.

Dlaczego regularne serwisowanie maszyn budowlanych jest ważne?

Wiele osób nie serwisuje maszyn budowlanych na czas, nie prowadzi profesjonalnych przeglądów, nie przestrzega terminu wymiany oleju oraz filtrów, unika smarowania elementów ruchomych i nie zwraca uwagi na stan układu hydrauliki. Jest to niestety najszybsza droga do poważnych awarii i uszkodzeń, które nie będą kosztowały kilkaset złotych, ale kilka lub kilkanaście tysięcy złotych! Dlatego tak ważny jest serwis maszyn budowlanych. Regularna dbałość o stan techniczny sprawi, że nie dopuścimy do powstania poważnych usterek wymagających kosztownych napraw. Co więcej, wpłynie to w przyszłości na mniejszą ilość awarii. Uszkodzenie sprzętu może spowodować przestój, a tym samym unieruchomić całą budowę na dłuższy czas. Z tego powodu ważny jest okresowy serwis i przegląd podzespołów, który określa poziom zużycia danych części. Jeśli ich zużycie będzie zbyt duże, wówczas konieczna może okazać się wymiana na nowe.

Zła eksploatacja sprzętu powoduje nie tylko poniesienie kosztów związanych z naprawą, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia operatorów maszyn oraz osób znajdujących się w ich pobliżu. Aby koparki, dźwigi, ładowarki, podnośniki i inne maszyny budowlane służyły jak najdłużej, niezbędny jest ich profesjonalny serwis. Zapewnia on długoletnią eksploatację maszyn przy jak najmniejszych nakładach finansowych i konieczności wymieniania ich na nowsze modele. Optymalna częstotliwość serwisowania jest określana przez producenta maszyny budowlanych. Pamiętajmy, że maszyny budowlane są bardzo wymagającym i złożonym konstrukcyjnie sprzętem, dlatego napraw i konserwacji powinni podejmować się tylko wykwalifikowani serwisanci.