Jak dbać o stan maszyn budowlanych?

Sprzęt używany do prac budowlanych działa w trudnych warunkach. Często prowadzeniu robót towarzyszy duże zapylenie i wibracje. Zmieniają się też warunki pogodowe, a charakter wykonywanych zadań wymaga pracy z dużymi obciążeniami. Wszystko to sprawia, że maszyny budowlane są w dużym stopniu narażone na różnego rodzaju uszkodzenia i awarie. Szczególnie poważnym problemem jest jednak to, że każdy przestój tego typu sprzętu może się wiązać z unieruchomieniem całej budowy na dłuższy czas lub przynajmniej powstaniem sporych opóźnień w harmonogramie robót. Najlepszą metodą dbania o pełną sprawność sprzętu jest okresowy serwis i przegląd podzespołów narażonych na uszkodzenia.

Kontrola poprawności działania kluczowych podzespołów

Maszyny budowlane wykorzystują bardzo wiele różnego rodzaju podzespołów, które pracują pod dużym obciążeniem i w trudnych warunkach. Awariom mogą więc ulegać praktycznie wszystkie układy, jednak zazwyczaj największą ilość kłopotów sprawiają układy hydrauliki siłowej, mechanika i podzespoły elektroniczne. Najlepszymi metodami zapobiegania wszelkim uszkodzeniom jest więc sprawdzanie stanu wszystkich newralgicznych podzespołów.

W przypadku układów hydraulicznych bardzo istotne jest wczesne wychwycenie wszelkich nieprawidłowości, dzięki czemu można uniknąć długich i kosztownych napraw. Do najważniejszych spraw należy kontrola szczelności wszystkich układów oraz sprawdzanie jakości czynnika hydraulicznego. Wszelkiego rodzaju wycieki zmniejszają stopniowo efektywność działania poszczególnych systemów. Trzeba przy tym pamiętać, że w rozmaitych siłownikach, silnikach hydraulicznych i pompach krążący w instalacji czynnik jest jednocześnie materiałem smarnym. Jego niedostateczna ilość może zatem prowadzić do zatarcia się i uszkodzenia podzespołów. Z tych samych przyczyn ważna jest też kontrola jego stanu. Zawartość opiłków czy wody to nie tylko oznaka uszkodzeń i nieszczelności, ale też najkrótsza droga do awarii.

Duże znaczenie dla działania sprzętu ma także kontrola wszystkich elementów przenoszących obciążenie. Chodzi to o jakość gniazd, połączeń i stan ramion oraz wysięgników, szczególnie w pobliżu mocowania osprzętu. Pęknięcia konstrukcji urządzeń nie zdarzają się zbyt często, jednak ich wystąpienie oznacza wyeliminowanie sprzętu na bardzo długi czas.

Ważna jest też kontrola poszczególnych podzespołów układów napędowych i zawieszenia. Silniki podobnie jak wszystkie urządzenia mechaniczne mają swój resurs, jednak zdarza się, że poszczególne elementy ulegną wcześniejszemu zużyciu. Zawieszenie natomiast jest w przypadku maszyn budowlanych zmuszone do radzenia sobie z nieraz naprawdę ekstremalnymi warunkami. Dlatego regularne sprawdzanie stanu poszczególnych elementów jest koniecznością. Chodzi tu nie tylko o samo zawieszenie czy systemy sterowania, ale także o układy przenoszenia napędu.

Ważna jest również okresowa wymiana płynów eksploatacyjnych i elementów ulegających naturalnemu zużyciu.